Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 7. Gjøre rede for hvordan det geologiske kretsløpet, platetektonikk og ytre krefter er med på å forme og endre ulike landskap

Dette kan være vanskelig stoff for elevene, men det blir lettere hvis man kan vise eksempler på bergarter og hvordan ytre krefter endrer landskapet i nærmiljøet. Her finnere dere mer om bergartene fra Store Norske Leksikon. På Daria.no ligger det en god og oversiktlig oppgave om Indre og ytre krefter og landformer – så vet man hva man skal se etter.

Det har skjedd mye i landskapet også de siste 50 årene. Hvis man finner gamle bilder fra nærområdet er det spennende å ta dem med seg ut for å sammenligne med hvordan det ser ut nå.