Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 7. Gjøre rede for hva menneskerettighetene innebærer for ytringsfrihet, religionsfrihet og religiøse minoriteters situasjon i Norge