Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 7. Gjøre rede for historien til kristendom og andre religioner og livssyn i Norge, inkludert samers og nasjonale minoriteters religions- og livssynshistorie

Besøk kirker og andre livssynsbygg som finnes i nærmiljøet. Lær religionshistorien til deres område. Mange steder finnes det kirkeveier som gikk gjennom skogen i gamle dager. Noen steder finnes det minnesmerker over ting som hente på denne veien. Hvis disse historiene blir fortalt her, så huskes de bedre. Opplæringen i samisk religion passer godt til å jobbe med ute.