Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 7. Gjøre rede for fysiske og psykiske forandringer i puberteten og samtale om hvordan dette kan påvirke følelser, handlinger og seksualitet