Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 7. Gjøre rede for betydningen av biologisk mangfold og gjennomføre tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nærmiljøet

Temaet for uke 21 i årshjul for uteskole er «Mangfold i naturen». Her finner dere både bakgrunns-stoff og tips til aktiviteter.

FN-SAMBANDET har naturmangfold som et viktig tema. Her finner dere tiltak på politisk og overordnet nivå.

SABIMA har en artikkel om Naturmangfold. Halvveis nede på siden kommer det mange tips om «Hva kan du gjøre».

For å bevare biologisk mangfold så handler det noen ganger om å fjerne fremmede arter. På sør-østlandet kan man være med på å plukke stillehavsøsters. Hvis man søker så kan man også tjene penger på det!

Fotosyntesen er en viktig faktor for at vi trenger biologisk mangfold. Skogselskapet har laget en film der de forklarer viktigheten av trær og fotosyntesen.