Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 7. Gjere greie for allemannsretten under ferdsel og opphald i naturen

Allemannsretten gjør at vi alle kan bruke utmark i naturen. Det er en oversikt over det i brosjyren fra Miljødirektoratet. Her er det like viktig å lese: må du huske på, informasjonen. Sporløs ferdsel er mer enn å plukke søppel. I artikkelen til «Fantastiske marka» gir de ti tips om dette.

  1. Etterlat ingen spor.
  2. Planlegg turen og vær forberedt.
  3. Ta med deg søppelet hjem.
  4. Ikke kast fra deg mat
  5. Hold deg til stien
  6. Bruk etablerte leir- og bålplasser
  7. Gå på do i god avstand
  8. Ikke skade planter og trær.
  9. Ha respekt for dyrelivet
  10. Ta hensyn til andre som er på tur.

Gjennomgå alle disse punktene og praktiser dem når dere er ute.