Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 7. Gjennomføre ei samfunnsfagleg undersøking og presentere resultata ved hjelp av eigna digitale verktøy