Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 7. Gi tilbakemelding på medelevers tekster ut fra kriterier og bruke tilbakemeldinger i bearbeiding av egne tekster