Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 7. Gi eksempler på hvordan tradisjonell kunnskap har bidratt og bidrar til naturvitenskapelig kunnskap