Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 7. Gi eksempler på hvordan naturvitenskapelig kunnskap er utviklet og utvikler seg