Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 7. Forstå ulikskapar mellom seg sjølv og andre og delta i bevegelsesaktivitetar som kan vere tilpassa ikkje berre eigne føresetnader, men òg andre sine