Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 7. Foreslå tiltak for å bevare det biologiske mangfoldet i nordområdene og gi eksempler på betydningen av tradisjonell kunnskap i naturforvaltning

Miljolare.no har en artikkel om hvordan biologisk mangfold skal bevares. Her står det også konkret hvilke områder som er sårbare. Har dere et slikt område i deres nærmiljø? Hva kan dere gjøre for å bevare enkelte områder og arter.

På Artsatabanken finner dere også oversikt over rød-listet naturtyper  og arter.

Natur1 «barn opplever naturen» har et kapittel som heter: På tur i skogen.  Her finner dere tips til hva dere kan se etter på turen og oppgaver dere kan gjøre etter turen. Her kan dere teste om dere kjenner igjen mange forskjellige arter.