Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 7. Drøfte kva likeverd og likestilling har å seie for eit demokrati, og utvikle forslag til korleis ein kan motarbeide fordommar, rasisme og diskriminering