Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 7. Designe og lage et produkt basert på brukerbehov