Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 7. Designe og lage en utstilling som viser fram prosess og produkt