Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 7. Bruke ulike strategier for idéutvikling og problemløsing