Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 7. Bruke ulike strategiar for å løyse lineære likningar og ulikskapar og vurdere om løysingar er gyldige

Soven i Skolen har fire metoder for å måle høyden av trær. Her bruker man prinsippet med lineære likninger i et par av dem.