Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 7. Bruke teknologi og digitale verktøy til å skape, øve inn og bearbeide musikk