Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 7. Bruke reiskap, grunnleggjande teknikkar og matlagingsmetodar til å lage trygg og berekraftig mat som gir grunnlag for god helse