Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 7. Bruke partikkelmodellen til å forklare faseoverganger og egenskapene til faste stoffer, væsker og gasser

Vannets faseoverganger kan man lett observere ute om vinteren. Da kan man finne både vann og is. Hvis man i tillegg har bål så kan man lage vanndamp. Hvis det er veldig kaldt kan kokende vann bli til snø som dere ser på videoen her.

Dere finner mer bakgrunnsinformasjon og tips til vannaktiviteter i uke 5 i årshjulet for uteskole: Vannets vanvittige egenskaper.