Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 7. Bruke og vurdere modeller som representerer fenomener man ikke kan observere direkte, og gjøre rede for hvorfor det brukes modeller i naturfag