Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 7. Bruke nærmiljøet og utforske lokale kulturar for friluftsliv

Elevene skal lære om lokalhistorien. Det kan være lettere å se sammenhengen med det historiske i resten av verdenen når de kjenner til noe som har skjedd i lokalmiljøet.
Noen historie og kulturminner er merket av lokale historielag. Da er det lettere å lære seg dette.

Dersom dere så heldige at dere bor i nærheten av en av de historiske vandrerutene,  Nasjonale turiststier (som også er for fastboende) ? eller Kystleden (som også inneholder historiske steder), har dere mye spennende som dere kan lære.
Har dere mulighet til å besøke en av Nasjonalparkene? Norges eldste Nasjonalpark er Rondane nasjonalpark, som ble opprettet i 1962. Nå er det mange flere, og det er fremmet forslag om å opprette en i Nordmarka utenfor Oslo. Det er litt strengere regler for hva man kan gjøre i Nasjonalparker og andre vernede områder. Les mer om det hos Miljødirektoratet. De fleste Besøks-sentrene har naturveiledere og gratis tilbud til skolene. Her er tilbudet fra Norsk Villreinsenter som ligger i Tinn. Finn din nærmeste nasjonalpark og les om hva du kan lære der.

Det er viktig at man bevarer og tar vare på verneverdig natur. Grunnen til at et område er verneverdig kan være at det har sårbare eller truede naturtyper, dyre- eller plantearter.