Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 7. Bruke matmerking og kostmodellar til å setje saman eit sunt, variert og berekraftig kosthald og reflektere rundt vala sine