Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 7. Bruke lesestrategier tilpasset formålet med lesingen

En del lesing krever konsentrasjon. Ikke alle klarer dette i klasserommet. Noen klasser har funnet seg leseplasser i naturen. Her er det lettere å fordype seg i skjønnlitterære bøker. Hvis man lar elevene gå sammen to og to for å samtale om hva de har lest mens de går tilbake til skolen så kan det oppmuntre til videre lesing.

Fagstoff kan også leses ute. Gi elevene noen spørsmål fra stoffet som de kan diskutere i små grupper når de går tilbake til skolen.