Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 7. Bruke filosofiske tenkemåter i samtale og undring