Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 7. Bruke fagbegreper i beskrivelse av og refleksjon over arbeidsprosesser, resultater, musikalske uttrykk og virkemidler