Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 7. Bruke enkle strategier i språklæring, tekstskaping og kommunikasjon