Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 7. Bruke digitale ressurser og ulike ordbøker i språklæring, tekstskaping og samhandling