Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 7. Bruke digitale ressursar til å samanlikne og drøfte produktinformasjon og reklame i ulike medium