Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 7. Beskrive sentrale hendingar som har ført fram til det demokratiet vi har i Noreg i dag og samanlikne korleis enkeltmenneske har høve til å påverke i ulike styresett