Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 7. Beskrive og presentere noen sentrale rituelle praksiser og etiske normer i kristendom