Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 7. Beskrive mangfoldet i klestradisjoner eller gjenstander, inkludert samiske, og lage et produkt med inspirasjon fra kulturarv