Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 7. Beskrive geografiske hovudtrekk i ulike delar av verda og reflektere over korleis desse hovudtrekka påverkar menneska som bur der