Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 7. Beskrive, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål

Vi er alle med på å bestemme vår egen og samfunnets fremtid. For å ha større påvirkningskraft er det viktig at vi lærer å argumentere for egne saker og reflektere over andres meninger. Mange unge er blitt mer bevisste på miljøsaker. De siste årene er vi alle blitt mer bevisste på at det er viktig å beholde artsmangfoldet. Vi ser at ting henger sammen og at fjerning eller tilførsel av arter påvirker andre arter rundt dem. Alle inngrep i naturen vil påvirke artene og økosystemene uansett – dette kan skape konflikter. Det er ikke alltid slik at hvis noe er riktig så det andre galt. Dere kan lære elevene å diskutere slike ting ved å bruke uteskoleveven.no sin oppgave om «Rovdyrene skaper konflikter«.  Hos dere kan det være andre problemstillinger som skaper engasjement. Hvilke arter hos dere står på rødlisten? Hvorfor holder den på å dø ut? Er det noe som kan gjøres for å redde arten? På Miljøstatus kan dere gå inn på kartet med oversikt over truede arter og finne hva som er registrert i deres område.

Del gjerne elevene inn i grupper som skal finne argumenter for synet for eller imot uavhengig av hva de mener i utgangspunktet – gjerne motsatt av det de mener.