Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 6. Utforske, namngi og plassere desimaltal på tallinja