Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 6. Formulere og løyse problem frå sin eigen kvardag som har med desimaltal, brøk og prosent å gjere og forklare eigne tenkjemåtar

Sortering etter størrelse. Bruk tallene 1 – 10 i en kortstokk (kan bruke alle hvis elevene er flinke). Del klassen i to grupper. Gi alle elevene to kort hver. De skal holde det laveste kortet over det med høyest verdi. Dette er da en ekte brøk. Hver gruppe skal så stille seg i rekkefølge slik at den som har brøken med lavest verdi står fremst og den med høyest verdi står bakerst. Den gruppen som gjør det raskest og står riktig, får ett poeng. Du samler inn kortene og deler ut på nytt. Elevene kommer til å snakke mye sammen om fellesnevner, utviding-  og forkorting av brøker når de sammenlikner tallene. Få dem gjerne til å forklare hva de tenkte. Elevene lærer noe av det samme hvis de spiller brøk-krig. I stedet for at de snur ett kort og at den som har det høyeste kortet vinner runden (og kortene) så tar de opp to kort, lager en brøk av dem og den med høyest verdi vinner.