Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 6. Bruke variablar og formlar til å uttrykkje samanhengar i praktiske situasjonar