Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 6. Bruke ulike strategiar for å rekne ut areal og omkrins og utforske samanhengar mellom desse