Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 5. Utvikle og bruke ulike strategiar for rekning med positive tal og brøk og forklare tenkjemåtane sine