Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 5. Løyse likningar og ulikskapar gjennom logiske resonnement og forklare kva det vil seie at eit tal er ei løysing av ei likning