Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 5. Formulere og løyse problem frå eigen kvardag som har med brøk å gjere