Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 5. Beskrive brøk som del av ein heil, som del av ei mengd og som tal på tallinja og vurdere og namngi storleikane