Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 4. Vere symjedyktig ved å falle uti på djupt vatn, symje 100 meter på magen, og undervegs dykke ned og hente ein gjenstand med hendene, stoppe og kvile i 3 minutt (imens flyte på magen, orientere seg, rulle over, flyte på rygg), så symje 100 meter på rygg og ta seg opp på land

Dette målet er veldig konkret på hva man skal lære. Vi legger ved en link til siden svømmedyktig.no Her er det konkrete tips om leker og aktiviteter for de forskjellige delmålene. Det kan være lurt å gjennomføre noe av opplæringen til steder som barna bruker til bading ute. Det er her mange har bruk for disse ferdighetene. Sikt, bunnforhold og temperatur er annerledes her enn i basseng.