Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 4. Utforske teknologiske systemer som er satt sammen av ulike deler, og beskrive hvordan delene fungerer og virker sammen