Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 4. Utforske og samtale om språklig variasjon og mangfold i nærmiljøet