Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 4. Utforske og presentere samfunnsfaglege spørsmål, søkje etter informasjon i ulike kjelder og vurdere kor nyttig informasjonen er til å belyse spørsmåla