Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 4. Utforske og forklare samanhengar mellom dei fire rekneartane og bruke samanhengane formålstenleg i utrekningar