Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 4. Utforske og bruke det engelske alfabetet og uttalemønstre i varierte lek- sang- og språklæringsaktiviteter

I ASK basen er det en aktivitet der man øver på høyfrekvente ord. Ordene skrives på en voksduk og mens de leser denne listen skal de gjøre forskjellige aktiviteter. Hvis dere går inn på oppgaven så er det en link til engelske høyfrekvente ord.

En annen aktivitet som også er hentet fra ASK- basen er et tre på rad spill. Kort fortalt, henter elevene ordene et sted og skriver det inn i et spillbrett som står et annet sted. To grupper konkurrerer om å få tre på rad først.