Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 4. Utforske og beskrive vannets kretsløp og gjøre rede for hvorfor vann er viktig for livet på jorda