Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 4. Utforske og beskrive hvordan noen stoffer kan endre seg når de blandes med andre stoffer